Polityka prywatności

W Apartamentach Central Palace by Habitan przy ulicy Lubicz 4 w Krakowie (zarządzanymi przez spółkę SAWIG INVEST Group, ul. Bonarka 8, 30-415  Kraków NIP: 6793106244 dbamy o ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Chcemy nieprzerwanie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości w zakresie podróży prywatnych i służbowych. Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego dokładamy wszelkich starań w celu poszanowania prywatności naszych gości i stosujemy się do przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu www.habitan.pl, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna oraz udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO",

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.habitan.pl zwanym dalej: ‘’Serwisem”.
1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:
1.2.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
1.2.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi znajdujące się w ofercie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,
1.2.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
1.2.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
1.2.5. statystycznym;
1.2.6. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania; Poprzez zaznaczenie opcji dostępnej po złożeniu rezerwacji: ”wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o nowościach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

2.1 W celu złożenia rezerwacji Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz rezerwacji poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, nr karty kredytowej wraz z datą ważności. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia.
2.1.2. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem serwisu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail lub komunikatora on-line. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
2.1.3. Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji ”zamów newsletter”. Użytkownik zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: adres e – mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania do Użytkownika naszego newslettera.
2.1.4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich, przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać prośbę na adres e-mail: booking@habitan.pl lub wysłanie listu poleconego na adres:
2.1.5. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera. Może to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: booking@habitan.pl. Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newslettera o weryfikację poprzez podanie wskazanego drogą mailową hasła.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.2..
3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
3.3. W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies: - ”analityczne” pliki cookies - Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „__ga". - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: ⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym; ⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; ⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w ”Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce ”Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy info@lwowska1.pl. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji ”zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO". Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzie i mechanizm to połączenie szyfrujące typu SSL. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej, powinien usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

6. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: SAWIG INVEST Group, ul. Bonarka 8, 30-415  Kraków lub drogą elektroniczną: booking@habitan.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

CENTRAL PALACE by HABITAN | Kraków | Apartamenty Zacisze by Habitan

Rezerwuj Central Palace z 30% rabatem

Podczas rezerwacji Central Palace wpisz kod promocyjny: DIRECT i ciesz się 30% rabatem


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

 Ekskluzywny, odrestaurowany zabytkowy obiekt.

 Unikatowa lokalizacja przy Starym Mieście i Dworcu Głównym.

 Nowoczesne, designerskie i komfortowe wnętrza.