Regulamin rezerwacji

I. Podstawowe zasady

1) Niniejszy regulamin odnosi się do zasad funkcjonowania Apartamentów HABITAN (dalej: Apartament)
2) Operatorem Apartamentów jest HABITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, 31-057 Kraków, ulica Kupa, nr 3, lok. 16, KRS: 0000521593, NIP: 6793103493 oraz REGON: 123202493 (dalej: HABITAN)
3) HABITAN zastrzega sobie możliwość preautoryzacji karty w celu sprawdzenia jej ważności. Karta zostanie odblokowana niezwłocznie po opuszczeniu i sprawdzeniu stanu Apartamentu.
4) HABITAN zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa w przypadku wystąpienia szkód w trakcie pobytu gościa.
5) HABITAN przesyła (mail lub SMS) z kodem dostępu do Apartamentu najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa do godziny 15.00.
6) Doba w Apartamentach trwa od 15:00 do 11.00 dnia następnego.
7) Pozostawienie rzeczy, pozostanie w apartamencie po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, za co Gość zostanie obciążony pełną kwotą rezerwacji za kolejną dobę.
8) W Habitanie obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 7.00. Za zakłócanie ciszy nocnej Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł.
9) W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, innych używek oraz używania ognia otwartego. W przypadku naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
10) HABITAN wystawia faktury VAT lub rachunki fiskalne. Faktury wysyłamy mailem. Rachunki z kasy fiskalnej są do odbioru w siedzibie firmy.
11) Walutą transakcyjną są PLN. Wartość w walutach obcych zależy od obecnego kursu walut.
12) Biuro HABITAN czynne jest w dni pracujące w godzinach od 10:00 – 16:00.
13) Anulowanie rezerwacji jest możliwe za pośrednictwem systemu rezerwacji, mailowo lub telefonicznie. W przypadku standardowej rezerwacji (z możliwością anulacji) odwołanie lub modyfikacja rezerwacji możliwa jest na 3/7 dni przed przyjazdem. Po tym czasie Gość zostanie obciążony pełną kwotą rezerwacji.
14) Rezerwacja uznana jest za zawartą z chwilą wysłania przez HABITAN na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

II. Ustalenia końcowe

1) Gość jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym.
2) W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez HABITAN, w tym tzw. siły wyższej, HABITAN ma prawo do wykonania usługi określonej w rezerwacji poprzez usługę o podobnym lub wyższym standardzie w terminie określonym w rezerwacji.
3) Poprzez zaznaczenie przez Gościa opcji potwierdzającej zapoznania się z Regulaminem Rezerwacji, Gość oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść oraz wyraża zgodę na warunki i postanowienia Regulaminu.
4) Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
5) HABITAN upoważniony zostaje przez Gościa do przetwarzania danych wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
6) Gość ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji HABITAN, dzięki któremu będzie mógł korzystać z dodatkowych ofert HABITAN.
7) Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo miejscowe. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla HABITAN.

III. Informacje dodatkowe

1. WI-FI - Zacisze 4 - Hasło – Apartament
2. Nasze biuro otwarte jest od 10.00 do 16.00. W razie pytań proszę kontaktować się za pomocą e-mail booking@habitan.pl lub pod numerem telefonu +48 519 131 948.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy i życzymy miłego pobytu.
Grupa HCG

HABITAN Sp. Z o.o. SKA | Kraków | Zacisze Apartments by Habitan

Rezerwuj Apartamenty Zacisze z 30% rabatem

Podczas rezerwacji Apartamentów Zacisze wpisz kod promocyjny: DIRECT i ciesz się 30% rabatem
HABITAN Sp. Z o.o. SKA | Kraków | Apartamenty Zacisze by Habitan

Rezerwuj Central Palace z 30% rabatem

Podczas rezerwacji Central Palace wpisz kod promocyjny: DIRECT i ciesz się 30% rabatem


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

 Ekskluzywne, odrestaurowane zabytkowe obiekty.

 Unikatowe lokalizacje przy Starym Mieście i Dworcu Głównym.

 Nowoczesne, designerskie i komfortowe wnętrza.